T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Macaristan Hükümet Bursları Hakkında Duyuru


Milli Eğitim Bakanlığından alınan kayıtlı yazıda; kültürel anlaşmalar kapsamında 2021/2022 akademik yılı için Macaristan Hükümetince Hükümetimiz emrine 40 lisans, 65 yüksek lisans, 40 doktora ve 5 kısa dönemli araştırma bursu olmak üzere toplam 150 adet burs tahsis edildiği ve adayların 15 Ocak 2021 tarihine kadar bursa başvuru yapabilecekleri belirtilmiştir.

Burs başvuru koşulları ve genel şartlara linkten ulaşabilirsiniz: http://abdigm.meb.gov.tr/www/2021-2022-hukmet-burslari/icerik/1490