T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Psikolojik Danışma Merkezi Hakkında


Değerli Öğrencilerimiz,

Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü bünyesinde Psikolog Onur KARADUMAN, 05.01.2021 tarihinde göreve başlamıştır.
Psikolojik Danışmanlık  hizmeti almak isteyen öğrencilerimizin randevu alarak başvurmaları gerekmektedir.