T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Kayıtları Hakkında


Değerli Öğrencilerimiz,

*    Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi'ne htttp://sis.thk.edu.tr web adresinden ilgili kullanıcı adı ve şifre bilgisini girmek suretiyle erişim sağlayabilecektir. 

*    2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ders kayıtları; öğrenci işleri bilgi sistemi üzerinden yapılacak olup, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılına ait Ön Lisans ve Lisans Programları İçin Öğrenim Ücretlerinin Ödenmesi 8-12 Şubat, Ön Lisans ve Lisans Programları İçin Ders Kayıtları ve Danışman Onayları 15-19 Şubat tarihleri arasında yapılacaktır. Dersler 22 Şubat 2021 tarihinde başlayacaktır. 

*    Normal öğrenim süresi içerisinde olan, Ön Lisans ve Lisans öğrencilerimiz; “Ders Kaydı” menüsünde yer alan “Dönem Ücreti” kısmında belirtilen bakiyeyi ödemeleri gerekmektedir. (KDV indirimden dolayı 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı, Güz Yarıyılında fazla ücret yatıran öğrencilerimiz, aynı menü de yer alan ''Dönem Bakiyesi'' kısmında belirtilen ücreti çıkartarak ödeme yapmaları gerekmektedir.)

     Artık yıl öğrencilerimiz;

*    Ücretlerini hesaplarken, dönemde alacakları derslerin THKU Kredilerinin toplamını, 2020 yılı için belirlenen kredi başına ücret ile çarparak hesaplayabileceklerdir. (Kredi başına ücret miktarları aşağıda belirtilmiştir).

*    Kredisi ''0 (sıfır)'' olarak belirlenen dersler için ''2 (iki)'' kredilik ücret üzerinden hesaplama yapılarak yatırılması gerekmektedir.

 Not : Artık yıl öğrencilerimizin ödeyecekleri ücretlerinin toplam tutarı, dönem ücretini geçmesi durumunda, normal dönem ücreti ödemeleri gerekmektedir. Üniversitemize 2011,2012,2013,2014,2015 ve 2016 yıllarında kayıt olan öğrencilerimiz '' artık yıl öğrencisi'' statüsünde olmaktadırlar. Ayrıca 2015 yılında kayıt olup, 2 yıl hazırlık eğitimi alan öğrencilerimiz ise artık yıl öğrencisi olarak kabul edilmemektedir.

Not : Artık yıl statüsünde olan; 

         Türk uyruklu öğrencilerimizden, THK Kredisi üzerinden alınacak kredi başına ücret 561 TL, 

         Yabancı uyruklu öğrencilerimizden, THK Kredisi üzerinden alınacak kredi başına ücret 121 USD  olarak hesaplanacaktır.

*      Banka dekontlarında; TC Kimlik Numaranızın, adınızın ve soyadınızın bulunmasına dikkat ediniz.

*     Ders kaydı yapan öğrencilerin, mutlaka danışman onayı yaptırması gerekmektedir. Danışman onayı yaptırmayan öğrencilerin ders kayıt işlemleri geçersiz sayılacak olup, ders ve not listelerinde görünmeyeceklerdir. 

*    Akademik Takvimde belirtilen 01-04 Mart 2021 tarihlerinde ise Ders Ekleme, Bırakma Geç Kayıtlar ve Danışman Onayları  olarak belirlenmiştir. Bu tarihlerde ilk defa ders kaydı yaptıran öğrenciler, derslerin başlama tarihinden (22 Şubat 2021) itibaren ders yoklamalarında yok sayılacaklardır. Öğretim ücretlerini 20 Şubat 2021 itibari ile ödeyecek olan öğrencilere gecikme ücreti uygulanacak olup; Türk uyruklu öğrencilerimiz için gecikme ücreti 500 TL, yabancı uyruklu öğrencilerimiz için gecikme ücreti 100 USD'dır.

*    2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı için; 30 Ağustos 2020 tarihli 31229 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2913 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 28. Maddesi gereğince özel okullar ve üniversitelerde eğitim ücretindeki KDV oranının %8’den %1’e indirilmiştir. 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi yeni kayıt ücreti ile kayıt yenileme ücreti söz konusu karar doğrultusunda KDV %1 olacak şekilde düzenlenmiştir. (KDV indiriminden dolayı yapılan bu indirim; 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyıllarını kapsamaktadır.) 

*    2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için taksitlendirme yapılmayacak olup, Türk Hava Kurumu Üniversitesi eğitim ücreti için ihtiyaç kredisi desteği DenizBank’tan sağlanabilecektir. Ankara’da ikamet eden öğrencilerimiz DenizBank Kazım Karabekir Şubesi’ne, diğer illerde bulunan öğrencilerimiz ise bulundukları ildeki herhangi bir DenizBank Şubesine giderek başvuruda bulunabilirler.

 

Öğrencilerimizin Eğitim-Öğretim ücretlerini yatırabilecekleri Hesap adı ve IBAN numaraları aşağıda belirtilmiştir:

Hesap Adı                                                    TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ

Türk uyruklu öğrencilerimiz için                TR32 0013 4000 0050 6766 5000 07

Yabancı uyruklu öğrencilerimiz için           TR16 0013 4000 0050 6766 5000 04