T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Kurumiçi ve Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları


T.C.

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kurumiçi ve Kurumlararası Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edilenler

 

Adı Soyadı

Halen Bulunduğu Üniversite

Yatay Geçiş için Başvurduğu Bölüm

Koşullar

Ahmet KOÇ

Türk Hava Kurumu Üniversitesi / İzmir Havacılık Meslek Yüksek Okulu / Uçak Teknolojisi

Türk Hava Kurumu Üniversitesi / Ankara Havacılık Meslek Yüksek Okulu / Uçak Teknolojisi

Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Kararında belirtilen dersleri almak koşulu ile.

Salih Egemen TEMUR

Türk Hava Kurumu Üniversitesi / İzmir Havacılık Meslek Yüksek Okulu / Uçak Teknolojisi

 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi / Ankara Havacılık Meslek Yüksek Okulu / Uçak Teknolojisi

Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Kararında belirtilen dersleri almak koşulu ile.

Burak KARAMAN

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi / Meslek Yüksek Okulu / Uçak Teknolojisi

 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi / Ankara Havacılık Meslek Yüksek Okulu / Uçak Teknolojisi

Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Kararında belirtilen dersleri almak koşulu ile.

Baher Can YOUSEF

Türk Hava Kurumu Üniversitesi / İzmir Havacılık Meslek Yüksek Okulu / Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Türk Hava Kurumu Üniversitesi / Ankara Havacılık Meslek Yüksek Okulu / Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Kararında belirtilen dersleri almak koşulu ile.

 

Kurum İçi ve Kurumlararası Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edilmeyenler

 

Adı Soyadı

Halen Bulunduğu Üniversite

Yatay Geçiş için Başvurduğu Bölüm

Kabul Edilememe Nedeni

Görkem GÜLER

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ankara Havacılık Meslek Yüksek Okulu / Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ankara Havacılık Meslek Yüksek Okulu / Uçak Teknolojisi

Uçak Teknolojisi Programının Kurumiçi kontenjan sayısının iki (2) olması sebebiyle kabul edilmemiştir. (1. Yedek öğrenci)

Baher Can YOUSEF

Türk Hava Kurumu Üniversitesi İzmir Havacılık Meslek Yüksek Okulu / Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ankara Havacılık Meslek Yüksek Okulu / Uçak Teknolojisi

Uçak Teknolojisi Programının Kurumiçi kontenjan sayısının iki (2) olması sebebiyle kabul edilmemiştir. (2. Yedek öğrenci)

 

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. Lise Diplomasının aslı (Üniversitemiz tarafından ilgili üniversiteden istenecektir.)
  2. Nüfus Cüzdanının onaylı örneği (T.C. Kimlik Numaralı)
  3. 2002 doğumlu ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için Askerlik Şubesinden alınacak ‘’Bir Fakülte veya Meslek Yüksekokula kayıt olmasında askerlikçe sakınca olmadığına’’ dair Askerlik Durum Belgesi.
  4. Son 6 ay içinde çekilmiş 6 adet fotoğraf (Fotoğrafların arkasına ad, soyad ve bölümünüzü yazmayı unutmayınız.)
  5. Öğrenim ücreti dekontu. (Banka dekontuna T.C. Kimlik numarası, ad ve soyad yazdırmayı unutmayınız.)
  6. Yatay geçiş yapmasına engel olmadığına dair belge (Önceki üniversiteden alınacaktır.)

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Meslek Yüksekokulu Bahar Yarıyılı Ücreti: 11.682 TL

Kesin Kayıt Tarihleri: 19.02.2021

Yedek Kayıt Tarihi: 22.02.2021

Banka Hesap Numarası:

Denizbank Ankara Şubesi: TR32 0013 4000 0050 6766 5000 07

KAYIT YERİ:

  • TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ / ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Türkkuşu Kampüsü 

Etimesgut/Ankara

Telefon: 0312 444 84 58