T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Gayrimenkullerin Kiraya Verilmesi İhale İlanı Hk.

    Türk Hava Kurumu Üniversitesi  kullanımında bulunan İzmir ili, Konak ilçesi Akdeniz Mahallesi, Mimar Kemalettin Caddesi, 1327 Sokak No:2 Adresindeki iş hanının 2'nci katı kiraya verilecektir.

    Anılan gayrimenkul 126 metrekare olup, KDV Hariç 3000 TL’nin altındaki teklifler kabul edilmeyecektir. Tekliflerin imzalı ve kaşeli olarak 15 Mart 2021 tarihine kadar   yyildiz@thk.edu.tr adresi gönderilmesi saygı ile duyurulur.