T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Ankara Havacılık MYO Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojisi Bölümü Uçak Teknolojisi Programı ilanına ilişkin Öğretim Görevlisi nihai değerlendirme sonucu

Ankara Havacılık MYO Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojisi Bölümü Uçak Teknolojisi Programı için verilmiş olan Resmi Gazetenin, 16.04.2021 tarihli ve 31456 ilana ilişkin Öğretim Görevlisi nihai değerlendirme sonucu için tıklayınız...