T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

İhale İptali

31.5.2021 tarihinde saat 14.00 de pazartesi yapılacağı bildirilen Türk Hava Kurumu Üniversitesi Pilotaj Bölümü PIC Uçuş Hizmet alımına ilişkin pazarlık usulü ihale iptal edilmiştir.