T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

İngilizce Yeterlik Sınav Takvimi (Haziran, 2021)

Sevgili Öğrencilerimiz,

 2020-2021 Akademik Yılı İngilizce Yeterlik Takvimi aşağıda bilginize sunulmuştur. Sınava ulaşımını şehir dışından özel araçları ile sağlayacak olan öğrencilerimiz, Kaymakamlıklardan izin belgesi alabilmeleri için gerekli olan davet yazısını temin etmek üzere Yabancı Diller Bölümü ile iletişime geçebilirler.

 Hepinize başarılar dileriz.

Yabancı Diller Bölümü

 

2020-2021 AKADEMİK YILI

İNGİLİZCE YETERLİK SINAV TAKVİMİ

SINAV

TARİH

SAAT

YER

Yeterlik Sınavı (Çoktan Seçmeli)

23.06.2021

10:00

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Türkkuşu Kampüsü

Yeterlik Sınavı (Yazma)

23.06.2021

13:30

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Türkkuşu Kampüsü

Yeterlik Sınavı (Konuşma)

25.06.2021

09:00-17:00

Çevrimiçi (MS Teams)