T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

THK Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Yabancı Öğrenci Kontenjanları

Türk Hava Kurumu Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Yabancı Öğrenci Kontenjanları

Yabancı Uyruklu Öğrenci Bilgi Formu

Başvuru için tıklayınız.