T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

İhale İptali

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Pilotaj Bölümü PIC Uçuş Hizmet alımına ilişkin pazarlık usulü ile 09.06.2021 tarihinde saat 10:30 da Çarşamba günü yapılan ihale iptal edilmiştir.