T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi tarafından seminer verilecektir.


Üniversitemizde yarın (05.03.2020 Perşembe) 13:00-14:30 aralığında Fakülteler Binası Konferans Salonunda TÜBİTAK-UZAY’dan Dr. Halil Ersin SÖKEN “Küçük Uydular için Yönelim Belirleme ve Kontrol: Güncel Problemler Üzerinden Bir Değerlendirme” başlıklı bir seminer verecektir.