T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Üniversite Yönetimi ve Öğrenci Toplulukları Buluşması

Sayın Genel Sekreterimiz Ahmet KOÇYİĞİT başkanlığında 03.03.2021 tarihinde toplulukların talepleri, yeni fikirler ve talep edilen destekler konusunda Öğrenci Toplulukları yöneticileri ile bir toplantı gerçekleştirilmiştir.