T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Covid-19 Aşıları


İçinde bulunduğumuz pandeminin kontrol altına alınabilmesi elimizdeki tüm imkânları kullanmayı gerektirir. COVID-19 aşıları  bu salgına karşı üretilen en önemli araçlardır.
Bu konuşmada, aşının kısa tarihçesi ve COVID-19’a karşı üretilen aşı çeşitlerinden, özellikle de yeni bir teknoloji olan MRNA aşısından, bahsedilecektir.