T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

ASELSAN'da Kariyer

Üniversitemiz Kariyer Ofisinin düzenkediği Prof. Dr. İlknur TUNÇ  moderatörlüğünde kariyer söyleşilerimize devam ediyoruz.
Konuğumuz İK  Sistemleri Geliştirme Müdürü Nazmi BOŞÇA