T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Evrenin Doğuşu ve Herşeyin Kanunları

Üniversitemizin Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Suat DENGİZ; Büyük patlama sonucunda meydana gelen Evrenimiz ’in doğuşu ve geçirdiği kozmolojik evrelerden ve Her şeyin Kanunlarına neden ihtiyaç duyulduğu konusuna değinecektir. 03.06.2021 tarihinde MS Teams üzerinden gerçekleştirilecek sunuma bekliyoruz.