T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Savunma Sanayi ve Havacılık Şirketleri ile Üniversitemiz arasında toplantı gerçekleştirildi.


Üniversitemizde başta Savunma Sanayi Başkanlığımız olmak üzere ülkemizin önde gelen Savunma Sanayi ve Havacılık Şirketlerinden HAVELSAN, Roketsan, STM, SSB Akademi, TR Akademi ile Üniversite - Sanayi İşbirliği ve Birlikte Çalışabilirlik konularında bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Katılım sağlayan Savunma Sanayimizin değerli Yöneticilerine katılım ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz.