T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

CZ-5B roket gövdesi 8 Mayıs sabaha karşı 04:13-04:17 arasında Ankara üzerinden görünür geçiş yapmıştır

Çin Halk Cumhuriyeti tarafından 29 Nisan 2021 tarihinde fırlatılan Chang Zheng 5B (CZ-5B) roketinin kontrolü kaybedildi. Roketin Dünya atmosferine 09 Mayıs 2021 tarihinde gireceği tahmin ediliyor.

CZ-5B roket gövdesi 8 Mayıs sabaha karşı 04:13-04:17 arasında Ankara üzerinden görünür geçiş yapmıştır. Geçiş THK Üniversitesi Atmosfere Giriş Takip ve Analiz Ekibi tarafından gözlemlenmiştir: https://t.co/xWw6MK9pPv