T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

SGHM Onaylı İHA3 Ticari Pilot Eğitimi Türkiye’de İlk kez Üniversitemizde...

SGHM onaylı İHA3 Ticari Pilot Eğitimi Türkiye’de ilk kez Üniversitemizde...
Eğitim Tarihi : 07.06.2021 (Uzaktan Eğitim)
İletişim:0312 589 64 15/ 0533 618 36 09