T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Rektörümüz Pakistan Büyükelçisini Ziyaret Etti

Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Hasan ERBAY Pakistan Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi'yi  Pakistan Büyükelçiliğinde ziyaret etti. Pakistan'daki Üniversiteler arasında oluşturulabilecek işbirlikleri görüşüldü.