T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Değerli öğrencilerimiz;

Üniversitemizin güvenlik ve düzeni açısından, mesai saatleri dışında kampüste ders çalışmak isteyen öğrencilerimiz izin belgesi doldurmak kaydıyla çalışabilecektir. 
Mesai sonrası üniversitede ders çalışmak isteyen öğrencilerimizin aşağıdaki belgeyi doldurarak, 
çalışılmak istenen günün mesai bitiminden önce Güvenlik Amirliği’ne teslim etmeleri gerekmektedir.


ÖĞRENCİ DERS ÇALIŞMA İZİN TALEP YAZISI