T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Üniversite bünyesinde bulunan kantin, yemekhane, kafeteryaların ve otomat mak. kiralama ihale ilanı


İhale İlan Metni