T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

PPL UÇUŞ EĞİTİM HİZMET ALIMI


TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ

PİLOTAJ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ EĞİTİM UÇUŞU İÇİN

HİZMET ALIMI ŞARTNAMESİ

(ETİMESGUT/ANKARA)

PPL UÇUŞ EĞİTİM HİZMET ALIMI