T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Derslere Devam Zorunluluğu Hakkında


Değerli Öğrencilerimiz,

Üniversitemiz Senatosunun, 28.12.2020 tarih ve 39 numaralı kararında, öğrencilerin gerek derslere yaptıkları canlı katılımın gerekse sonradan video kayıtlarını arşivden izlemelerinin derse devam olarak kabul edildiği uygun görülmüştür. Öğrencilerimize duyurulur.