T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde 1) ile Ön Lisans ve Lisans Programlarına Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları


T.C.

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde 1) ile Ön Lisans ve Lisans Programlarına Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

Adı Soyadı

Halen Bulunduğu Üniversite

Yatay Geçiş için Başvurduğu Bölüm

Koşullar

Batuhan ARSLAN

Türk Hava Kurumu Üniversitesi / Lojistik Yönetimi (İngilizce)

 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi / İşletme (Türkçe)

İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu Kararında belirtilen dersleri almak koşulu ile.

 

Adı Soyadı

Halen Bulunduğu Üniversite

Yatay Geçiş için Başvurduğu Bölüm

Koşullar

Burak KARAMAN

İstanbul Gelişim Üniversitesi / Uçak Teknolojisi

 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi / Uçak Teknolojisi

Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Kararında belirtilen dersleri almak koşulu ile.

 

 

Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde 1) Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edilmeyenler

Adı Soyadı

Halen Bulunduğu Üniversite

Yatay Geçiş için Başvurduğu Bölüm

Kabul Edilememe Nedeni

Berkay ÇOBAN

TED Üniversitesi / İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce)

Türk Hava Kurumu Üniversitesi / İşletme Fakültesi Havacılık Yönetimi

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönergenin 4. Maddesi e. Eşdeğer Diploma Maddesi gereğince kabul edilmemiştir.

İbrahim Başar ŞAHİN

 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi / Hava Ulaştırma Fakültesi / Pilotaj Bölümü

 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi / Uçak Mühendisliği

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek. Madde-1 kapsamında yapılan değerlendirmeye göre ilgili öğrencinin başvurusu kabul edilmemiştir.

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. Lise Diplomasının aslı (Üniversitemiz tarafından ilgili üniversiteden istenecektir.)
  2. Nüfus Cüzdanının onaylı örneği (T.C. Kimlik Numaralı)
  3. 2002 doğumlu ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için Askerlik Şubesinden alınacak ‘’Bir Fakülte veya Meslek Yüksekokula kayıt olmasında askerlikçe sakınca olmadığına’’ dair Askerlik Durum Belgesi.
  4. Son 6 ay içinde çekilmiş 6 adet fotoğraf (Fotoğrafların arkasına ad, soyad ve bölümünüzü yazmayı unutmayınız.)
  5. Öğrenim ücreti dekontu. (Banka dekontuna T.C. Kimlik numarası, ad ve soyad yazdırmayı unutmayınız.)
  6. Yatay geçiş yapmasına engel olmadığına dair belge (Önceki üniversiteden alınacaktır.)

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Bölüm/Program Ücretleri:

İşletme Fakültesi: 18.692 TL

HUBF: 19.626 TL

MYO: 11.682 TL

Kesin Kayıt Tarihleri: 19.02.2021

Yedek Kayıt Tarihi: 22.02.2021

Banka Hesap Numarası:

Denizbank Ankara Şubesi: TR32 0013 4000 0050 6766 5000 07

KAYIT YERİ:

  • TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Türkkuşu Kampüsü

Etimesgut/Ankara

Telefon: 0312 444 84 58