T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Öğrencilerimizin Dikkatine (Staj/Tümleşik Eğitim Hakkında)


Değerli Öğrencilerimiz,

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Senato Kararı gereği;

Tüm dünyada ve ülkemizde süren COVID-19 küresel salgını nedeniyle; 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı bahar döneminde staj dersine kayıt yaptırmış olan öğrencilerden staj yeri bulamayanların stajlarını ödev/proje şeklinde yapabilmesine karar verilmiştir.  

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.