T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Ankara Havacılık MYO Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Uçak Teknolojisi Programı için verilmiş olan ilan Hk.

Ankara Havacılık MYO Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Uçak Teknolojisi Programı için verilmiş olan Resmi Gazetenin 16.04.2021 tarihli ve 31456 numaralı ilanına ilişkin Öğretim Görevlisi ön değerlendirmesi 04.05.2021 tarihinde yapılmış olup sınav 06.05.2021 tarihinde 13:30’da pandemiden dolayı Microsoft Teams üzerinden online olarak yapılacaktır.