T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Final Programları

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi - Mühendislik Fakültesi - Temel Bilimler Bölümü Final Programı için tıklayınız.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi - Mühendislik Fakültesi Final Programı için tıklayınız.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi - İşletme Fakültesi Final Programı için tıklayınız.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi - Hava Ulaştırma Fakültesi Final Programı için tıklayınız.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi - İzmir Havacılık Meslek Yüksek Okulu Final Programı için tıklayınız.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi - Ankara Havacılık Meslek Yüksek Okulu Final Programı için tıklayınız.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi - Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Final Programı için tıklayınız.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi - Ortak Dersler Koordinatörlüğü Final Programı için tıklayınız.