T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yaşam Boyu Gelişim Merkezi (YAGEM) “Model Uçak Kursu” Başlıyor