T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Python Programlama Kampı 1. Dönem Eğitimleri 25 Ocak Tarihi İtibari ile Başladı


Kız Öğrenciler için; Python Programlama Kampı 1. Dönem eğitimleri 25 Ocak tarihi itibari ile başladı. Eğitime yurdun dört bir yanından 75'i üniversite olmak üzere toplam 110 farklı okuldan, 350 öğrenci katılım sağlamaktadır. Eğitimler 5 Şubat tarihinde sona erecek olup, eğitim sonunda başarılı olan öğrencilere, Üniversitemiz Yaşam Boyu Gelişim Merkezi (YAGEM) tarafından sertifika verilecektir. Tüm katılımcılara güzel bir eğitim dönemi geçirmelerini temenni ederiz.

 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilgi Toplumu Uygulama ve Araştırma Merkezi