T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Erasmus Staj Hareketliliği

2018-1-TR01-KA103-049937 Nolu Proje kapsamındaki Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği İlan metni için https://erasmus.thk.edu.tr/2020/01/16/erasmus-ogrenci-staj-hareketliligi-ilani-2018-1-tr01-ka103-049937-nolu-proje/  linkini inceleyiniz.

Başvurularınız için Dış İlişkiler Ofisi Erasmus Koordinatörlüğüne tüm adayları bekliyoruz. (Gönüllü Stajlar veya Zorunlu Stajlar mümkündür.)