T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Kariyer Günleri 2020 Başlıyor

Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan Kariyer Planlama Merkezi tarafından düzenlenen Türk Hava Kurumu Üniversitesi Kariyer Günü’nün 2’ncisi, Türkkuşu Yerleşkesinde gerçekleşecektir.