T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Kendini Onaran Balistik Kaplama (BUYAN) Patenti Tescil Edilmiştir


Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Öğretim elamanlarından Dr. Öğr. Üyesi Masoud LATIFINAVID. Dr. Öğr. Üyesi Hamit TEKİN, Öğr. Gör. Matin GHAZIANI'nin "Kendini Onaran Balistik Kaplama" (BUYAN) başlıklı patenti tescil edilmiştir.