T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

«Bir İtki Ölçüm Sistemi» Başlıklı Buluş Türk Patent ve Marka Kurumu Tarafından İncelemeli Patent Tesciline Değer Bulunmuştur


Dr. Öğr. Üyesi Durmuş Sinan KÖRPE tarafından geliştirilen «Bir İtki Ölçüm Sistemi» başlıklı buluş Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından incelemeli patent tesciline değer bulunmuştur.
 
Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.