T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Uygulama Laboratuvarı Çalışmalarımız Devam Ediyor


Üniversitemiz fakülteler ve meslek yüksekokulu öğrencilerine hizmet vermek üzere çalışmaları devam eden “Uygulama Laboratuvarını” Mütevelli Heyeti Başkan V. Sayın H. Abdullah KAYA, Genel Sekreter V. Sayın Ahmet KOÇYİĞİT ile birlikte yerinde inceledi.