T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

"İş Birliği Çevre Protokolü" imzalandı


Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Hasan ERBAY ile Kıraç Grup iştiraki olan Kıraç Havacılık Teknoloji Savunma A.Ş. adına, Kıraç Grup Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Can KIRAÇ arasında; "Üniversite-Sanayi İş Birliği" kapsamında; bilimsel ve teknolojik araştırmalara yönelik proje çalışmaları yapmak, havacılık ve savunma teknolojilerinde birikimli insan kaynağı sağlamak ve alt yapı hazırlamak amacıyla bir  "İş Birliği Çerçeve Protokolü" imzalanmıştır.