T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Milli Sporcu Bursu


Türk Sporuna Yükseköğretinde %100 Destek
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Üniversitemiz arasında yapılan işbirliği ile milli sporculara %100 eğitim desteğinde bizde varız.