T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

İş Birliği Protokolü

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Hasan ERBAY ile  İlgi Okulları eğitim A.Ş. adına, Genel Koordinatör Sayın Ercan ÇADIRCI arasında; 7-17 yaş aralığındaki öğrenciler için havacılık-uzay alanlarında eğitim ve teknoloji-kültür kampları düzenlemek amacıyla “İş Birliği Protokolü” imzalanmıştır.