T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Üniversitemizin Kuruluşunun 10. Yılı

Türk Hava Kurumu Üniversitesi olarak, 3 Mart 2011'de "İstikbal Göklerdedir" diyerek yürüdüğümüz bu yolda 10. yılımızı kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.