T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

"Vizyoner Genç ile İş Birliği Protokolü” İmzalanmıştır

Savunma Sanayi Akademi Başkanı Sayın Prof. Dr. Cenk AKTAŞ’ın katılımıyla; Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Hasan ERBAY ile TR Eğitim ve Teknoloji A.Ş.  adına, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sayın Çağlar DEMİRKAN arasında; Savunma Sanayi Akademisinin faaliyet alanlarını kapsayan eğitim ve Teknoloji konularında  "Vizyoner Genç ile İş Birliği Protokolü” İmzalanmıştır.