T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Teknofest Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması

Üniversitemiz öğrencilerinden Abdullah Tunç BÜYÜKSAN, Muhammed Mustafa GÜNGÖRDÜ, Oğuzhan CİRİTCİOĞLU, İbrahim Can TAŞ, Oğuzhan ERDOĞAN, Alpay Ferit SELE ve Siyami KILIÇ,  Dr. Öğr. Üyesi Meltem YILDIRIM İMAMOĞU'nun danışmanlığında Tolunay takımı ile katıldıkları, Teknofest Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması'nın “Döner Kanat” kategorisinde kavramsal tasarım raporu sürecini başarıyla geçerek bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştır.