T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

TÜBİTAK Uzmanı Sorularımızı Yanıtlıyor


Değerli Akademisyenlerimiz;

 

Bilindiği üzere, TÜBİTAK, akademik araştırma faaliyetlerine yönelik ARDEB kapsamındaki proje destek mekanizmalarını çeşitlendirmiş, farklı Teknoloji Hazırlık Seviyelerine (THS) ve projelerdeki farklı öncelik ve ihtiyaçlara göre alternatif programlar geliştirmiştir. Desteklerden sağlanacak faydanın maksimize edilmesinde, projenin amacına en uygun destek mekanizmasına önerilmesi önem arz etmektedir.

Buradan hareketle, değişen ve çeşitlenen TÜBİTAK ARDEB destek programlarının tanıtımı, birbirlerine göre farklılaşan yönlerinin anlatımı için TÜBİTAK’tan Mühendislik Araştırma Destek Grubu Bilimsel Programlar Uzmanı Sn. Faik DANIŞ’ın katılımı ile bilgi saati gerçekleştirilecektir.

Katılımcıların desteklere ilişkin teknik sorularının da yanıtlanacağı elektronik ortamda gerçekleştirilecek toplantıya katılımınızdan memnuniyet duyarız.

Toplantı zamanı ile bağlantı bilgileri aşağıdadır. Konu ile ilgili sorularınızın olması halinde Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ile bağlantıya geçebilirsiniz. 

 

TÜBİTAK-ARDEB Bilgi Saati

Tarih                               : 11 ŞUBAT 2021

Saat                                 : 14:00

Mecra                              : MS Teams üzerinden

MS Teams Ekip kodu     : dx0r63t