T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Python Programlama kampı 1. Dönem eğitimleri 25 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirildi.


Yoğun ama bir o kadar da keyifli iki haftayı geride bıraktık;

Dünya genelinde bir hareket #stemforgirls ve biz de bir parçası olmaktan mutluyuz. 

Kız öğrencilerin mühendislik alanında çıkacakları/çıktıkları yolculukta, daha donanımlı olmaları için başlattığımız projede ilk 250 öğrencimizin eğitimini tamamladık, hedef 1000.

 

Başta üniversitemiz ve projemiz ile ilgili olarak yaptığınız güzel yorumlarınız olmak üzere, yüksek motivasyonunuz ve aktif katılımlarınız için hepinize tek tek çok teşekkür ederiz.

 

Üniversitemiz bünyesinde tüm öğrenciler için birçok alanda eğitimler mevcut olup, konu ile ilgili olarak YAGEM birimizle iletişime geçebilirsiniz .