T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Uyku, Stres, Meditasyon

Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü bünyesinde görev yapan, Psikolog Onur KARADUMAN tarafından gerçekleştirilecek olan “Uyku, Stres, Meditasyon” başlıklı sunuma bekliyoruz.