T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

"Gelecek Kaygısı" Sunumu

Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü bünyesinde görev yapan, Psikolog Onur KARADUMAN tarafından gerçekleştirilecek olan “Gelecek Kaygısı” başlıklı sunuma bekliyoruz.