T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Simetriler: Niçin Evrenimiz Böyle?

Simetriler'i günlük hayatımızdan, sanattan, ve matematikten tanıyoruz; fakat simetriler'in aslında fizik için de tarih  boyunca çok önemli olduğunu, ve modern fiziğin çok önemli bir kısmının simetrilere dayandığını biliyor muydunuz? Bu konuşmada simetrilerin ne olduğunu özetleyip fizikteki kullanımlarının tarihine ve quantum fiziğindeki rollerine kısaca değineceğim.

Etkinliğe ait canlı yayın kaydını izlemek için tıklayınız