T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Integration of an Attitude Simulation Framework in a Multi Satellite Formation Flying Simulation Framework

1 Nisan 2021 Perşembe günü saat 12:40-13:50 aralığında Microsoft Teams "HUBF Seminer" Ekibi üzerinden, Niyazi SAVRAN “Integration of an Attitude Simulation Framework in a Multi Satellite Formation Flying Simulation Framework”
başlıklı bir seminer verecektir. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen bu seminere ilgilenen bütün akademik personelimiz davetlidir.
 Seminere katılım için Microsoft Teams üzerinde "HUBF Seminer" Ekibine katılmak gerekmektedir. "HUBF Seminer" Ekibine katılmak için kullanabileceğiniz kod x2gu7c1 şeklindedir.